Πρόσκληση συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την Τετάρτη 4 Οκτωβρίου 2017