Πρόσκληση συνεδρίασης μελών Δημοτικού Συμβουλίου την 24 Μαΐου 2017