Πρόσκληση συνεδρίασης μελών Δημοτικού Συμβουλίου την Τρίτη 13 Ιουνίου 2017