Πρόσκληση συνεδρίασης μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την Δευτέρα 1 Οκτωβρίου 2018