Πρόσκληση συνεδρίασης μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την Παρασκευή 4 Αυγούστου 2017