Πρόσκληση συνεδρίασης μελών της Οικονομικής Επιτροπής την Παρασκευή 23 Ιουνίου 2017