Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ορεστιάδας την Τρίτη 28/2/2017