Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής την Δευτέρα 13-3-2017