Πρόσκληση συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής την Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου 2016