Πρόσκληση συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 13 Δεκεμβρίου 2016