Πρόσκληση συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 21 Φεβρουαρίου 2017