Πρόσκληση συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 24 Ιανουαρίου 2017