Πρόσκληση συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 4 Απριλίου 2017