Πρόσκληση συνεδρίασης της Δημοτικής Κοινότητας Ορεστιάδας