Πρόσκληση συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την Δευτέρα 12 Μαρτίου 2018