Πρόσκληση συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 07/11/2016

Πρόσκληση συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής την Δευτέρα 07 Νοεμβρίου 2016

Διαβάστε αναλυτικά την πρόσκληση