Πρόσκληση συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 15-11-2016

Πρόσκληση συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 15 Νοεμβρίου 2016

Δείτε αναλυτικά την πρόσκληση