Πρόσκληση συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής την Τετάρτη 8 Φεβρουαρίου 2017