Πρόσκληση συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής την Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου 2016