Πρόσκληση συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής την Δευτέρα 27 Μαρτίου 2017