Πρόσκληση συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής την Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2017