Πρόσκληση συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής την Πέμπτη 4 Μαΐου 2017