Πρόσκληση συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 14 Φεβρουαρίου 2017