Πρόσκληση συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 25 Απριλίου 2017