Πρόσκληση συνεδρίασης των μελών Δημοτικού Συμβουλίου την Τρίτη 28 Ιανουαρίου 2020