Πρόσκληση συνεδρίασης των μελών Δημοτικού Συμβουλίου την Τρίτη 5 Δεκεμβρίου 2017