Πρόσκληση συνεδρίασης των μελών Δημοτικού Συμβουλίου την Τρίτη 5 Σεπτεμβρίου 2017