Πρόσκληση συνεδρίασης των μελών Δημοτικού Συμβουλίου την Τρίτη 8 Αυγούστου 2017