Πρόσκληση συνεδρίασης των μελών της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης την Παρασκευή 20 Απριλίου 2018