Πρόσκληση συνεδρίασης των μελών της Δημοτικής Κοινότητας Ορεστιάδας την Τρίτη 29 Ιανουαρίου 23019