Πρόσκληση συνεδρίασης των μελών της Δημοτικής Κοινότητας την Δευτέρα 2 Ιουλίου 2018