Πρόσκληση συνεδρίασης των μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής την Παρασκευή 13 Σεπτεμβρίου 2019