Πρόσκληση συνεδρίασης των μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής την Παρασκευή 19 Ιουνίου 2020