Πρόσκληση συνεδρίασης των μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής την Πέμπτη 21 Ιανουαρίου 2021