Πρόσκληση συνεδρίασης των μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2020