Πρόσκληση συνεδρίασης των μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Ορεστιάδας την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2020