Πρόσκληση συνεδρίασης των μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την Δευτέρα 12 Φεβρουαρίου 2018