Πρόσκληση συνεδρίασης των μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την Δευτέρα 12 Ιουνίου 2017