Πρόσκληση συνεδρίασης των μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την Δευτέρα 23 Ιουλίου 2018