Πρόσκληση συνεδρίασης των μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την Δευτέρα 4 Σεπτεμβρίου 2017