Πρόσκληση συνεδρίασης των μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την Δευτέρα 5 Φεβρουαρίου 2018