Πρόσκληση συνεδρίασης των μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την Παρασκευή 12 Οκτωβρίου 2018