Πρόσκληση συνεδρίασης των μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την Παρασκευή 8 Ιουνίου 2018