Πρόσκληση συνεδρίασης των μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την Τρίτη 7 Νοεμβρίου 2017