Πρόσκληση συνεδρίασης των μελών της Κοινότητας Ορεστιάδας στις 25 Οκτωβρίου 2021