Πρόσκληση συνεδρίασης των μελών της Οικονομικής Επιτροπής στις 20 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 9πμ