Πρόσκληση συνεδρίασης των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την Δευτέρα 18 Φεβρουαρίου 2019