Πρόσκληση συνεδρίασης των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου 2018