Πρόσκληση συνεδρίασης των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την Δευτέρα 30 Απριλίου 2018