Πρόσκληση συνεδρίασης των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την Δευτέρα 4 Μαΐου 2020